متن آهنگ های مسعود بختیاری

مندير: 5- آواز غريوي

ترجمه فارسي و متن ترانه آواز غريوي از آقاي ملك محمد مسعودي
داكم اي داكم
چي كنار لو ره
عزيزم پر وش نمنده
آي يه گلي منه مالمون ره غريبي اي دل اي دل اي دل اي دل اي
آي عزيزم آي هركمون نازك دليم سيش بگريويم
اي ووي دلم ووي به دلم
عزيزم داد و بيداد اي داد اي بيداد
آواز غريبي
مادرم اي مادرم
مثل كنار سر راه
عزيزم پر بهش نمونده
آي يه گلي از محله ي ما رفته به غربت اي دل اي دل اي دل اي دل اي
آي عزيزم آي هركدوم مون دل نازك هستيم براش گريه كنيم
اي واي به دلم واي به دلم
عزيزم داد و بيداد اي داد اي بيداد

بازدیدکننده گرامی!
لطفا نظرات و اصلاحات مربوط به پست ها را در انجمن لری پدیا بنویسید.

نوشته شده در سه شنبه سوم بهمن ۱۳۹۱ ساعت 9:36 توسط مجتبی ملائکه
متن آهنگ های مسعود بختیاری

مندير: 1- آواز يار يار

ترجمه فارسي و متن آواز يار يار از آقاي ملك محمد مسعودي
(يار اي يار اي يار؛ اي عزيز دلم) همچون شاهين به كمند، مبتلاي بالم
(اي دا) تا قيامت نيروه (اي عزيز دلم) يادت اَ خيالم
تا قيامت نيروه به خدا يادت اَ خيالم

وركشي اور تري (يار)، دلم بخروشه، آي دلم بخروشه
(آي) مو ايترسم برفي بياد (اي عزيز دلم) رهنه بپوشه
مو ايترسم برفي بياد (اي) رهنه بپوشه

(يار اي يار اي يار) آو رو لنگه برو، دارم يه پيومي
(اي عزيز دلم) يه كلومي كاغذي، يه دعا سلومي
آواز يار يار
(يار اي يار اي يار؛ اي عزيز دلم) مثل شاهين به كمند، مبتلاي بال هستم
(اي مادر) تا قيامت نميره (اي عزيز دلم) يادت از فكرم
تا قيامت نميره به خدا يادت از فكرم

قد كشيد ابر خيسي (ابر بارون زايي)، (يار) دلم بخروشه، آي دلم بخروشه
(اي) من ميترسم برفي بياد (اي عزيز دلم) راه رو بپوشونه
من ميترسم برفي بياد (اي) راه رو بپوشونه

(يار اي يار اي يار) اي آب رودخونه! آروم برو، دارم يه پيامي
(اي عزيز دلم) يه كلامي كاغذي، يه دعا سلامي (1)

بازدیدکننده گرامی!
لطفا نظرات و اصلاحات مربوط به پست ها را در انجمن لری پدیا بنویسید.

نوشته شده در سه شنبه سوم بهمن ۱۳۹۱ ساعت 9:35 توسط مجتبی ملائکه
متن آهنگ های مسعود بختیاری

مندير: 7- تصنيف دايني

ترجمه فارسي و متن تصنيف دايني از آقاي ملك محمد مسعودي
نه ترم (ووي) بنگت كنم (ووي) نه خوت ايايي دايني
بي وفايي (ووي) تي تونه (ووي) تي مو نيايي دايني
آخي دايني دايني واي دايني واي دردم يكي دو تا ني
كُه دلانه ووي بكنم خاكسه ببيزم دايني
آخي مشك و عنبرس (اي) كنم سي زلف عزيزم دايني
دايني
نه مي تونم صدات كنم نه خودت مياي
بي وفايي نزد توئه پيش من نمياي دايني
آخه دايني دايني واي دايني واي دردم يكي دو تا نيست
كوه دلا (1) رو بكنم خاكش رو الك كنم دايني
آخه مشك و عنبرش كنم (خاك كوه رو) براي زلف دايني عزيزم

بازدیدکننده گرامی!
لطفا نظرات و اصلاحات مربوط به پست ها را در انجمن لری پدیا بنویسید.

نوشته شده در سه شنبه سوم بهمن ۱۳۹۱ ساعت 9:34 توسط مجتبی ملائکه
متن آهنگ های مسعود بختیاری

مندير: 3- آواز محلي بختياري

ترجمه فارسي و متن آواز محلي بختياري از آقاي ملك محمد مسعودي
(يار) شو دراز و مه بلند (آي) دل نيگره جا
(آي) خم رَوُم به غريبي (اي عزيز دلم) رم نيگره پا

(آي) سه چيه قيمتيه، قدرس ندوني (بلالي بلال)
شو مه فصل بهار، عهد جووني (دي بلال)

بلال بلال بازم بلال بلالم دي بلال
به خدا كبابم دي بلال
آواز محلي بختياري
(يار) شب طولاني و ماه بالاست (آي) دل آروم نمي گيره
(آي) ميخوام برم به غريبي (اي عزيز دلم) راهم نميگيره پا (پا ميل رفتن نداره)

(آي) سه چيزن كه قيمتي هستن، قدرش رو نمي دوني (بلالي بلال)
شب مهتاب، فصل بهار، دوره ي جواني (دي بلال)

بلال بلال بازم بلال بلالم دي بلال
به خدا كبابم دي بلال

بازدیدکننده گرامی!
لطفا نظرات و اصلاحات مربوط به پست ها را در انجمن لری پدیا بنویسید.

نوشته شده در سه شنبه سوم بهمن ۱۳۹۱ ساعت 9:33 توسط مجتبی ملائکه
متن آهنگ های مسعود بختیاری

مندير: 6- آواز دشتستاني

ترجمه فارسي و متن آواز دشتستاني از آقاي ملك محمد مسعودي
(داكم اي داكم؛ آي) مو دلم به هوسه سي رهدن مال
(اي عزيزم عزيزم) پر مستم بسره، سيت اكشم فال

(اي) بلين كه خومون بگيم و خومون بگريويم
(عزيزم) ار كسي پرسمون كنه ار كسي پرسمون كنه بگويين غريبيم

(امانم اي) همچون شاهين به كمند (اي) مبتلاي بالم
تا قيامت نيروه (عزيزم؛ اي دايه) يادت ز خيالم

(آي) چي كنار لو ره سر گم به گچونم
باد ايا و باد ايروه، (امانم اي مردم) خم دونم و جونم
آواز دشتستاني
(مادرم اي مادرم؛ آي) من دلم به هواي (هوس) رفتن مال است
مشتم پر از نخود است، برات فال مي كِشم

(اي) بذارين كه خودمون بگيم و خودمون گريه كنيم
(عزيزم) اگه كسي سؤال كرد اگه كسي سؤال كرد بگين غريبيم

(امانم اي) مثل شاهين به كمند (اي) مبتلاي بالم
تا قيمت نميره (عزيزم؛ اي مادر) يادت از فكرم

(آي) مثل درخت كُنار كِنار راه سر در گريبانم
باد مياد و باد ميره، (امانم اي مردم) خودم مي دونم و جونم

بازدیدکننده گرامی!
لطفا نظرات و اصلاحات مربوط به پست ها را در انجمن لری پدیا بنویسید.

نوشته شده در سه شنبه سوم بهمن ۱۳۹۱ ساعت 9:32 توسط مجتبی ملائکه
متن آهنگ های مسعود بختیاری

مندير: 8- آواز خين گريوه

ترجمه فارسي و متن آواز خين گريو از آقاي ملك محمد مسعودي
(اي) چي كموتر چهي، تير خرده به بالم
بهلينم، بلينم سر كله تا هي بنالم (بنالم، بنالم)

تو به دير و مو به دير، كُه وسته ميونه
اي خدا اي خدا طاقت بده، طاقت بده (عزيز) دل هردومونه
خون‌گريه
(اي) مثل كبوتر چاهي، تير خورده به بالم
بذارينم، بذارينم روي كله (1) تا هي ناله كنم (بنالم، بنالم)

تو به دور و من به دور، كوه افتاده مابين
اي خدا اي خدا طاقت بده، طاقت بده (عزيز) دل هردومون رو

بازدیدکننده گرامی!
لطفا نظرات و اصلاحات مربوط به پست ها را در انجمن لری پدیا بنویسید.

نوشته شده در سه شنبه سوم بهمن ۱۳۹۱ ساعت 9:31 توسط مجتبی ملائکه
متن آهنگ های مسعود بختیاری

مندير: 4- تصنيف گلم اي

ترجمه فارسي و متن تصنيف گلم اي از آقاي ملك محمد مسعودي
تونه خدا، تون سيد ممّد بيو سر مزارم؛ گلم اي يار گلم اي گل
كل بزن سرود بخون وا كن قطارم؛ گلم اي يار گلم اي گل

هرچه دارم قربونت هرچه دارم قربونت غير تفنگم؛ گلم اي يار گلم اي گل
يه امشو مهمون تو، سحر به جنگم؛ گلم اي يار گلم اي گل

تا خيالت اگرم رُهي كنم زي مثل خسرو وير گل
تا قصر شيرين گلم اي يار گلم اي گل؛ تا قصر شيرين گلم اي يار گلم اي گل
اي گل من
تو رو خدا، تو رو به سيّد محمّد (امامزاده) بيا سر مزارم گلم اي يار گلم اي گل
كل (1) بزن، سرود بخون، باز كن قطارم (2) گلم اي يار گلم اي گل

هرچي دارم قربونت هرچي دارم قربونت بجز تفنگم، گلم اي يار گلم اي گل
يه امشب مهمون تو، صبح توي ميدان جنگم، گلم اي يار گلم اي گل

تا خيالت منو مي گيره (يادت مي افتم) راهي ميشم زود، مثل «خسرو» به ياد گل
تا قصر «شيرين» گلم اي يار گلم اي گل؛ تا قصر «شيرين»گلم اي يار گلم اي گل

بازدیدکننده گرامی!
لطفا نظرات و اصلاحات مربوط به پست ها را در انجمن لری پدیا بنویسید.

نوشته شده در سه شنبه سوم بهمن ۱۳۹۱ ساعت 9:29 توسط مجتبی ملائکه
متن آهنگ های مسعود بختیاری

مندير: 2- قطعه دي بلال

ترجمه فارسي و متن قطعه دي بلال از آقاي ملك محمد مسعودي
پروانه ز عشق شمع دايم اسوسه (و دي بلال)
زنجير عشقه كه نيلس بگروسه (و دي بلال)

مه چارده ريته دي، بنير چه ماته (دي بلال)
ز خجالت هر شوي به يه ولاته (و دي بلال)

بلال بلالم دي بلال
بهلم بنالم دي بلال

چويل كِـرّ كمر باد اوشنيدس (دي بلال)
دل كر كاردين تر غم انجنيدس (دي بلال)
دي بلال
پروانه از عشق شمع دائم مي‌سوزه (و دي بلال)
زنجير عشقه كه نميذاردش فرار كنه (و دي بلال)

ماه شب چهارده روي تو رو ديد، نگاه كن چقدر مات (مبهوت) شده
از خجالت هر شبي به يه ولايت ميره

بلال بلالم دي بلال
بذارم ناله كنم دي بلال

چويل (اسم گياه) توي كوه (1) رو باد توي هواي تكون داد
دل پسر (عاشق)، مثل كاردين تازه (اسم گياه) غم تيكه‌تيكه‌اش كرد

بازدیدکننده گرامی!
لطفا نظرات و اصلاحات مربوط به پست ها را در انجمن لری پدیا بنویسید.

نوشته شده در سه شنبه سوم بهمن ۱۳۹۱ ساعت 9:27 توسط مجتبی ملائکه
متن آهنگ های مسعود بختیاری

مندير: 9- تصنيف لاله‌ي سُهر

ترجمه فارسي و متن تصنيف لاله‌ي سُهر از آقاي ملك محمد مسعودي
اُور بهارن او تيَلِت.... او تيلت
سيچه وه دشت جونم هر شو ني باره
با گل سهر بهارم بي خزونه
بي تو سيم هر گلي بو خار زمونه
هر جا تي به رهت ايمنم
دل ز تيات ني كنم
اي سرو نازم
داغ دلم چي لاله‌ي سهر، لاله‌ي سهر
ميل تو داره، اور بهاره سيچه ني باره
لاله‌ي قرمز
ابر بهارن اون چشماي تو.... اون چشماي تو
چرا به دشت جونم هر شب نمي‌باره
با گل سرخ بهارم بي خزونه
بي تو برام هر گلي باشه خار زمونه
هر جا چشم به راهت مي‌مونم
دل از چشمات نمي‌كنم
اي سرو نازم
داغ دلم مثل لاله‌ي سرخ، لاله‌ي سرخ
ميل تو داره، ابر بهاره چرا نمي‌باره

بازدیدکننده گرامی!
لطفا نظرات و اصلاحات مربوط به پست ها را در انجمن لری پدیا بنویسید.

نوشته شده در سه شنبه سوم بهمن ۱۳۹۱ ساعت 9:26 توسط مجتبی ملائکه
متن آهنگ های مسعود بختیاری